Κανένα σχόλιο

Ανακοίνωση σχετικά με την τέλεση των ιερών Ακολουθιών κατά το χρονικό διάστημα από 11 έως 18 Απριλίου

Λόγω της αυξημένης επιδημιολογικής επιβάρυνσης, όλες οι ιερές Ακολουθίες τελούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν:

1. Κυριακή Δ΄ Νηστειών (11 Απριλίου), πρωί και απόγευμα.

2. Προηγιασμένη (Τετάρτη, 14 Απριλίου 7 – 9 π.μ.) και Ακολουθία Μεγάλου Κανόνος (Τετάρτη, 14 Απριλίου 6:30 – 8 μ.μ.).

3. Προηγιασμένη (Παρασκευή, 16 Απριλίου 7 – 9 π.μ.) και Ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου (Παρασκευή, 16 Απριλίου 6:30 – 8:30 μ.μ.).

4. Σάββατο Δ΄ Νηστειών (17 Απριλίου), πρωί και απόγευμα.

5. Κυριακή Ε΄ Νηστειών (18 Απριλίου), πρωί και απόγευμα.

Στις ανωτέρω λατρευτικές συνάξεις, η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.

Εκ του ιερού Ναού