Κανένα σχόλιο

Ανακοίνωση σχετικά με την τέλεση των ιερών Ακολουθιών κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 25 Απριλίου

Λόγω της αυξημένης επιδημιολογικής επιβάρυνσης, όλες οι ιερές Ακολουθίες τελούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν:

1.     Προηγιασμένη (Τετάρτη, 21 Απριλίου 6:00 – 7:30 μ.μ.).

2.     Προηγιασμένη (Παρασκευή, 23 Απριλίου 7:00 – 9:00 π.μ.) και Ακολουθία Μικρού Αποδείπνου {Κανόνας Λαζάρου} (Παρασκευή, 23 Απριλίου 6:00 – 7:00 μ.μ.).

3.     Σάββατο του Λαζάρου (24 Απριλίου), πρωί και απόγευμα.

4.     Κυριακή των Βαΐων (25 Απριλίου), πρωί και απόγευμα.

Στις ανωτέρω λατρευτικές συνάξεις, η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.