Η “Δέησις ®” αποτελεί τη νέα εφαρμογή του Ναού μας για να στέλνετε αιτήματα προσευχής ή ονόματα για μνημόνευση στον Ιερέα και αν θέλετε δημόσια εδώ ώστε να προσεύχονται και οι υπόλοιποι επισκέπτες για το αίτημά σας.