Οι ενέργειες για την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Αλίμου ξεκινούν από το έτος 1923.

Ειδικότερα, με βάση Νομοθετικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στις 17.07.1923, οι κτηματίες της περιοχής Καλαμακίου – Αλίμου προσέφεραν οικειοθελώς τα κτήματά τους, για να ενταχθούν στο σχέδιο πόλεως της ευρύτερης περιοχής, της τότε Κοινότητας Καλαμακίου. Η διάθεση των κτημάτων αυτών, υπό τις προϋποθέσεις του ανωτέρω διατάγματος, προϋπέθετε απαλλοτριώσεις και προσφορά γης. Για τους κοινόχρηστους χώρους υπήρχε πρόβλεψη για την ίδρυση σχολείων, εκκλησιών και δημιουργία χώρων αναψυχής και πρασίνου.

Μετά από δεκαετίες ενεργειών για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, στις 28.05.1970 δημοσιεύθηκε Βασιλικό Διάταγμα που ενέκρινε την ανέγερση, σε κοινόχρηστο χώρο, Ιερού Ναού. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικόπεδα που έμειναν, από τις απαλλοτριώσεις, για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων αναγκών, ήταν τα πλέον παθητικά λόγω των περιορισμών που έθετε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούσαν τους όρους και το συντελεστή δόμησης, καθώς τα οικόπεδα αυτά βρίσκονταν σε περιοχή εμβέλειας του τότε αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Επί δημαρχίας Τζηβανίδη, ανηγέρθη τρισυπόστατος ναΐσκος στον οποίο τιμάται ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης. Αργότερα, έγινε επέκταση του μικρού αυτού ναού, λόγω των αυξημένων αναγκών του εκκλησιάσματος, η οποία όμως φάνηκε ότι δεν επαρκούσε.

Το έτος 2006 με πρωτοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών ιδρύθηκε η ενορία του Ναού Αγίου Νικολάου Δήμου Αλίμου, ενέργεια που αποτελεί τη βάση για την ανέγερση νέου μεγάλου Ιερού Ναού.