Δικαιολογητικά για την Τέλεση Βαπτίσεως στον ιερό Ναό

Για το κλείσιμο ημερομηνίας και ώρας βαπτίσεως, χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά από τους γονείς:

 1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού.
 2. Φωτοτυπίες Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή Διαβατηρίων των γονέων.
 3. Σε περίπτωση που ο τόπος κατοικίας των ενδιαφερομένων βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια άλλης ενορίας, χρειάζεται Μεταβίβαση Βαπτίσεως. Η Μεταβίβαση εκδίδεται από τον εφημέριο της ενορίας, στην οποία διαμένουν οι γονείς.
 4. Τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Ναού.
 5. Τα παραπάνω προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους και μόνο, οι οποίοι υπογράφουν για την έκδοση «Άδειας τελέσεως βαπτίσεως».

Αφού προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία και ώρα, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά από τον ανάδοχο:

 1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 2. Πιστοποιητικό Βαπτίσεώς του από την ενορία που έγινε το Μυστήριο ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης – Βάπτισης. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φαίνονται τα πλήρη στοιχεία του ιερού Ναού που έγινε η Βάπτιση (τόπος και χρονολογία).
 3. α. Αν ο ανάδοχος δεν έχει τελέσει γάμο ή είναι διαζευγμένος, θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.Προσοχή! Το Πιστοποιητικό, θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης όχι περισσότερες από 45 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία τελέσεως του Μυστηρίου και θα πρέπει να προσκομιστεί 15 μέρες, το αργότερο, πριν από αυτό. Για παράδειγμα, αν η βάπτιση πρόκειται να πραγματοποιηθεί 1 Ιουνίου, το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, για να ισχύει, πρέπει να εκδοθεί από τις 15 Απριλίου και εξής, αλλά να κατατεθεί για την έκδοση «Άδειας τελέσεως βαπτίσεως» το αργότερο μέχρι 15 Μάιου.β. Αν ο ανάδοχος έχει τελέσει γάμο, προσκομίζει πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Θρησκευτικού Γάμου.Προσοχή! Επίσης η Ληξιαρχική Πράξη Θρησκευτικού Γάμου, θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης όχι περισσότερες από 45 μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία τελέσεως του Μυστηρίου και θα πρέπει να προσκομιστεί 15 μέρες, το αργότερο, πριν από αυτό. Για παράδειγμα, αν η βάπτιση πρόκειται να πραγματοποιηθεί 15 Οκτωβρίου, η Ληξιαρχική Πράξη, για να ισχύει, πρέπει να εκδοθεί από 1Σεπτεμβρίου και εξής, αλλά να κατατεθεί για την έκδοση «Άδειας τελέσεως βαπτίσεως» το αργότερο μέχρι 1 Οκτωβρίου.γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει τελέσει πολιτικό γάμο ή έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης δεν μπορεί να λάβει μέρος στο μυστήριο. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχει εφόσον, μέχρι την ημερομηνία τελέσεως της βάπτισης, τελέσει και τον θρησκευτικό γάμο.

Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

 

Δικαιολογητικά για την έκδοση Μεταβίβασης Βαπτίσεως

Για την έκδοση Μεταβίβασης Βαπτίσεως (όταν οι γονείς θέλουν να βαπτίσουν το παιδί τους σε άλλη ενορία), χρειάζεται η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

Ο ενδιαφερόμενος, πριν από τη μετάβασή του στον ιερό Ναό, θα πρέπει, απαραιτήτως, να έχει έρθει σε επικοινωνία με τον εφημέριο για να κλείσει ημερομηνία και ώρα συνάντησης.Επίσης, θα πρέπει να έχει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό του.

 

Δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Βαπτίσεως

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Βαπτίσεως, χρειάζεται η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

Ο ενδιαφερόμενος, πριν από τη μετάβασή του στον ιερό Ναό, θα πρέπει να έχει έρθει σε επικοινωνία με τον εφημέριο για να προγραμματίσει ημερομηνία και ώρα συνάντησης.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια πότε τελέστηκε το Μυστήριο.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας, αποτελεί το πρώτο βήμα για να βγει η Άδεια Γάμου, είτε ο Γάμος γίνει στην ενορία που διαμένουμε είτε σε άλλη.

Έχουμε δύο τύπους Πιστοποιητικών, που είναι:

 1. Πιστοποιητικό Αγαμίας (τύπου Α΄). Δίδεται μόνο σε εκείνους που έχουν πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο και επιθυμούν να τελέσουν και τον θρησκευτικό, εννοείται με το ίδιο πρόσωπο (βλ. Περίπτωση 2η).
 2. Πιστοποιητικό Αγαμίας (τύπου Β΄). Αφορά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (βλ. Περιπτώσεις 1η, 3η, και 4η).

Για τη δική σας διευκόλυνση, χρησιμοποιήστε την παρακάτω αντίστοιχη φόρμα. Σε αυτή θα γράψετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό σας.

Στη συνέχεια, θα έρθετε στον ιερό Ναό με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να το παραλάβετε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε έρθει σε επικοινωνία με τον εφημέριο για να κλείσετε ημερομηνία και ώρα συνάντησης.

Προσοχή! Το Πιστοποιητικό παραλαμβάνεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο και σε καμία περίπτωση από άλλο πρόσωπο, έστω και με γραπτή εξουσιοδότηση.

Ευχαριστούμε!

Δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας

Επειδή υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις, χρειάζονται και τα ανάλογα δικαιολογητικά από αυτόν που επιθυμεί να τελέσει γάμο.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαμένει στην ενορία για τουλάχιστον έξι μήνες.

Αν, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν κατοικεί πλέον στα γεωγραφικά όρια της ενορίας, τότε δεν μπορεί να εκδοθεί Πιστοποιητικό.

Περίπτωση 1η (όταν δεν έχει προηγηθεί κανενός είδους γάμος, είτε θρησκευτικός είτε πολιτικός)
 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 3. Πιστοποιητικό Βαπτίσεώς του από την ενορία που έγινε το Μυστήριο ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης – Βάπτισης. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φαίνονται τα πλήρη στοιχεία του ιερού Ναού που έγινε η Βάπτιση (τόπος και χρονολογία).
 4. Δύο μάρτυρες, με τα Δελτία Ταυτοτήτων τους. Σημαντικό ότι δεν μπορούν να έχουν και οι δύο συγγένεια με τον ενδιαφερόμενο.
 5. Βεβαίωση κατοικίας. Η βεβαίωση κατοικίας πιστοποιείται ή με πρόσφατο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας ή με το συμβόλαιο της κατοικίας στην οποία διαμένετε.
Περίπτωση 2η (όταν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης με το ίδιο πρόσωπο)
 1. Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Τελέσεως του πολιτικού γάμου ή το σύμφωνο συμβίωσης.
 3. Πιστοποιητικά Βαπτίσεως των ενδιαφερομένων από την ενορία που έγινε το Μυστήριο ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης – Βάπτισης. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φαίνονται τα πλήρη στοιχεία του ιερού Ναού που έγινε η Βάπτιση (τόπος και χρονολογία).
 4. Βεβαίωση κατοικίας. Η βεβαίωση κατοικίας πιστοποιείται ή με πρόσφατο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας ή με το συμβόλαιο της κατοικίας στην οποία διαμένετε.
Περίπτωση 3η (όταν έχει προηγηθεί θρησκευτικός γάμος)
 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Το Διαζευκτήριο που γράφει ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ και μόνο και όχι αντίγραφο.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Πιστοποιητικό Βαπτίσεώς του από την ενορία που έγινε το Μυστήριο ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης – Βάπτισης. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φαίνονται τα πλήρη στοιχεία του ιερού Ναού που έγινε η Βάπτιση (τόπος και χρονολογία).
 5. Δύο μάρτυρες, με τα Δελτία Ταυτοτήτων τους, οι οποίοι δεν μπορούν και οι δύο να έχουν συγγένεια με τον ενδιαφερόμενο.
 6. Βεβαίωση κατοικίας. Η βεβαίωση κατοικίας πιστοποιείται ή με πρόσφατο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας ή με το συμβόλαιο της κατοικίας στην οποία διαμένετε.
Περίπτωση 4η (όταν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης με άλλο πρόσωπο)
 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Το Διαζευκτήριο του πολιτικού γάμου ή λύση του συμφώνου συμβίωσης.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Πιστοποιητικό Βαπτίσεώς του από την ενορία που έγινε το Μυστήριο ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης – Βάπτισης. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φαίνονται τα πλήρη στοιχεία του ιερού Ναού που έγινε η Βάπτιση (τόπος και χρονολογία).
 5. Δύο μάρτυρες, με τα Δελτία Ταυτοτήτων τους, οι οποίοι δεν μπορούν και οι δύο να έχουν συγγένεια με τον ενδιαφερόμενο.
 6. Βεβαίωση κατοικίας. Η βεβαίωση κατοικίας πιστοποιείται ή με πρόσφατο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας ή με το συμβόλαιο της κατοικίας στην οποία διαμένετε.

 

Στοιχεία για έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας τύπου Α’

Δίδεται μόνο σε εκείνους που έχουν πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο και επιθυμούν να τελέσουν και τον θρησκευτικό, εννοείται με το ίδιο πρόσωπο (βλ. Περίπτωση 2η).

  Στοιχεία για έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας τύπου Β’

  Αφορά στις παραπάνω περιπτώσεις 1η, 3η, και 4η.