Κυριακή Δ΄ Νηστειών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

  • Κυριακή | 11 Απριλίου 2021
  • 07:00

Λόγω της αυξημένης επιδημιολογικής επιβάρυνσης, όλες οι ιερές Ακολουθίες τελούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν:

1. Κυριακή Δ΄ Νηστειών (11 Απριλίου), πρωί και απόγευμα.

2. Προηγιασμένη (Τετάρτη, 14 Απριλίου 7 – 9 π.μ.) και Ακολουθία Μεγάλου Κανόνος (Τετάρτη, 14 Απριλίου 6:30 – 8 μ.μ.).

3. Προηγιασμένη (Παρασκευή, 16 Απριλίου 7 – 9 π.μ.) και Ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου (Παρασκευή, 16 Απριλίου 6:30 – 8:30 μ.μ.).

4. Σάββατο Δ΄ Νηστειών (17 Απριλίου), πρωί και απόγευμα.

5. Κυριακή Ε΄ Νηστειών (18 Απριλίου), πρωί και απόγευμα.

Στις ανωτέρω λατρευτικές συνάξεις, η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.