Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

  • Κυριακή | 4 Απριλίου 2021
  • 07:00

Κατά το διάστημα από 4 έως 10 Απριλίου, λόγω της αυξημένης επιδημιολογικής επιβάρυνσης, όλες οι ιερές Ακολουθίες τελούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν:

  1. Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως (4 Απριλίου) το πρωί.
  2. Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών (Παρασκευή 9 Απριλίου, 7 μ.μ.).

Στις ανωτέρω λατρευτικές συνάξεις, η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.