Ακολουθία Μεγάλου Αποδείπνου- 1ο τμήμα του Μεγ. Κανόνος