Ακολουθία Μεγάλου Αποδείπνου- 1ο τμήμα του Μεγάλου Κανόνος