Ακολουθία Μεγάλου Αποδείπνου- 2ο τμήμα του Μεγ. Κανόνος