Ακολουθία Μεγάλου Αποδείπνου- 2ο τμήμα του Μεγάλου Κανόνος και ακολουθία του Αγιασμού