Ακολουθία Μεγάλου Αποδείπνου- 2ο τμήμα του Μεγάλου Κανόνος