Ακολουθία Μεγάλου Αποδείπνου- 3ο τμήμα του Μεγ. Κανόνος