Ακολουθία Μεγάλου Αποδείπνου- 3ο τμήμα του Μεγάλου Κανόνος