Ακολουθία της Αναστάσεως και στη συνέχεια η Θεία λειτουργία