Ακολουθίες Θ΄ Ώρας, Εσπερινού και Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων