ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ομιλητής: κ. Λιαμής Ηλίας (εκπαιδευτικός – συγγραφέας) Θέμα: «Συζητώντας για… ‘’δύσκολα παιδιά’’ με έναν Επίσκοπο αγάπης» […]

Διαβάστε