Ἀντὶ τοῦ μεγάλου Εὐρωπαίου μουσουργοῦ Mάλερ τό… Κοράνι

Ἡ διείσδυση τοῦ ἰσλὰμ καλὰ κρατεῖ στὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο. Οἱ ἰσλαμιστὲς δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ προβάλλουν τὸ πιστεύω τους στοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἄνοιξαν τὶς ἀγκάλες καὶ ὄχι μόνο τοὺς δέχονται καὶ τοὺς ἀνέχονται, ἀλλὰ καὶ τοὺς προωθοῦν σὲ ὑπεύθυνες θέσεις· μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βρίσκονται πρὸ ἐκπλήξεων, ὅπως βρέθηκαν πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες και οἱ Ὁλλανδοί. Ἀναφέρει εἴδηση, ἡ ὁποία συνοδεύεται καὶ ἀπὸ βίντεο μὲ τὸ σχετικὸ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικό: «Στὶς 9 τοῦ περασμένου Μαΐου ἡ Ἐθνικὴ Ὀρχήστρα τῆς Ὁλλανδίας ἑτοιμαζόταν νὰ παίξει ἕνα ἔργο τοῦ Μάλερ (σ.σ. Γουσταῦος Mahler, Αὐστριακὸς μουσουργός, ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους συνθέτες τοῦ 20οῦ αἰώνα), παρουσίᾳ τῆς βασίλισσας τῆς Ὁλλανδίας Βεατρίκης, ὅταν ὁ διευθυντὴς τῆς ὀρχήστρας (προφανῶς μουσουλμάνος) ἀντὶ νὰ ἀρχίσει τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου, ἐπιδόθηκε σὲ ἕνα κήρυγμα ἀπὸ τὸ Κοράνι… Τὰ μέλη τῆς ὀρχήστρας ἀντέδρασαν ἀποχωρώντας ἀπὸ τὴ σκηνή…» (http://safeshare.tv/w/cqjiyhtiXs).

Ἐκεῖ ἔφθασε ἡ πολυπολιτισμικὴ Εὐρώπη!… Νὰ συγκεντρώνεται τὸ πλῆθος μὲ τὴ βασίλισσα τοῦ κράτους γιὰ νὰ ἀκούσει τὴ μουσικὴ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους Εὐρωπαίους μουσικοὺς συνθέτες τοῦ περασμένου αἰώνα καὶ ἀντὶ μουσικῆς ν’ ἀκούει ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὸ Κοράνι!… Τί νὰ πεῖ κανείς! Ἡ ὅλη συμπεριφορὰ τῆς ἄλλοτε χριστιανικῆς Εὐρώπης ἀπέναντι τοῦ ἰσλὰμ θυμίζει τὴ γνωστὴ παροιμία: «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι»· μωραίνει ὁ Θεὸς αὐτὸν ποὺ θέλει νὰ καταστρέψει. Ἡ πάλαι ποτὲ χριστιανικὴ Εὐρώπη ἐπάνω στὴν ἀφροσύνη της ἐγκατέλειψε τὸν Χριστὸ καὶ ἐναγκαλίζεται τὸ ἰσλάμ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγεῖται στὴν καταστροφή. Ὅσο πιὸ νωρὶς τὸ ἀντιληφθεῖ, τόσο πιὸ καλὸ καὶ σωτήριο γι’ αὐτήν.

http://www.osotir.org/