Και μετά;

Ένας ασκητής συνομιλούσε με έναν νέο. Ο νέος του έλεγε ποια είναι τα σχέδιά του για […]

Διαβάστε

Θαῦμα στὸ Μπούμπεση

Ἕνα ζωντανό θαῦμα τῆς Παναγίας ἔζησαν στόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο οἱ στρατιῶτες τοῦ 51ου ἀνεξαρτήτουτάγματος, μὲ διοικητή […]

Διαβάστε

Τὰ ὄνειρα

Οἱ δαίμονες χρησιμοποιοῦν τὰ ὄνειρα γιὰ νὰ ἐνοχλήσουν καὶ νὰ πληγώσουν τὶς ἀνθρώπινες ψυχές. Μὲ παρόμοιο […]

Διαβάστε