Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἔργο ὁλοκλήρου τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας

Ὅταν ἕνας ἁπλοῦς χριστιανὸς λέει∙ «ἐκκλησιάζομαι ἢ πηγαίνω στὴ θεία Λειτουργία», ἐννοεῖ, κατὰ κανόνα, ὅτι πηγαίνει […]

Συνέχεια ανάγνωσης