Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀ­γα­πητά μας παι­διά,           Στίς 30 Ἰ­α­νου­α­ρίου τι­μᾶμε, ὅ­πως κάθε χρόνο, τούς Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες, δη­λαδή τόν […]

Διαβάστε

Θα έρθει εποχή που θα κατασκευαστούν μηχανές, οι οποίες θα ελέγχουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων

Σας προσκαλώ σε υπομονή, σε προσεκτική κατάσταση προσευχής με την ακατάπαυστη αναζήτηση του θελήματος του Θεού. […]

Διαβάστε