Δεν υπάρχουν σχόλια

Άφησε τον Θεό να κανονίζει την πορεία σου

Αυτός ξέρει και τι ανέμους θα δώσει!

Αν θα σου πάρει τη χαρά και θα την κάνει στενοχώρια.

Αν θα σου πάρει τη στεναχώρια και θα σου την κάνει χαρά.

Αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία.

Αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σου τα αφήσει.

Αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία, ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια.

Το τι μας δίνει ο Θεός είναι μυστήριο, το οποίο μας εισάγει στη βασιλεία των Ουρανών, ενώ οι δικές μας απαιτήσεις και προσδοκίες και παρακλήσεις, ως επί το πλείστον, είναι απομακρύνσεις από τον Θεό.

Τα αιτήματα της καρδιάς μας, κατά κανόνα, είναι προβολή του εγώ μας. Γι’ αυτό η εκκλησία βγάζει όλες τις κοινές προσευχές και μας λέει, πες μόνο  «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Δεν ζητάει τίποτε άλλο, μόνο το έλεος του Θεού.

Έτσι γίνεται αβέβηλος και αγνός ο τόπος της ψυχής μας, δεν εκπαρθενεύεται δηλαδή από τη δυσωδία μας, από τους πόθους μας και τις επιθυμίες μας. Τότε μπορεί να εισέρχεται ο Θεός μέσα μας.

(†) Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Προσθήκη σχολίου