Οἱ πειρασμοί

Α. Τί σημαίνει τό «γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν;». «Νά προσεύχεσαι, λέγει, νά […]

Διαβάστε

«Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν»

Κάποια φορά, πηγαίνοντας ὁ Κύριος στὴν Ἱερουσαλήμ, θέλησε νὰ σταματήσει σ’ ἕνα χωριὸ Σαμαρειτῶν. Ἔστειλε ἀγγελιοφόρους […]

Διαβάστε