Τι συμβολίζουν τα υλικά των Κολλύβων

 

Το σιτάρι: Συμβολίζει τις ψυχές των πεθαμένων.

Το ρόδι: Συμβολίζει τη λαμπρότητα του παραδείσου.

Τα αμύγδαλα: Συμβολίζουν με το άσπρο τους χρώμα τα οστά, κατά το «τά ὀστά τά γεγυμνωμένα…».

Ο μαϊντανός (σε κάποιες παραλλαγές ο δυόσμος): Συμβολίζει με το πράσινό του χρώμα τη χλόη και τη δροσιά, θεμελιώνοντας έτσι το της νεκρωσίμου ευχής «ἐν τόπῳ χλοερῷ» και το «ἐν τόπῳ ἀναψύξεως».

Οι σταφίδες: Με το μαύρο τους χρώμα συμβολίζουν ότι μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος αποκτά γλυκύτητα και δεν είναι πια πικρός.

Η ζάχαρη: Συμβολίζει τον γλυκό παράδεισο.

Το τρίμμα από τη φρυγανιά: Συμβολίζει το ελαφρύ χώμα.