Το πρώτο Ψυχοσάββατο

 

Το μετά την Κυριακή του Ασώτου Σάββατο λέγεται «Σάββατο των ψυχών» ή «Ψυχοσάββατον», διότι κατ’ αυτό η αγία μας Εκκλησία τελεί μνημόσυνα υπέρ πάντων των κεκοιμημένων.

Σχετικά αναφέρει το λειτουργικό βιβλίο της περιόδου Τριώδιον: «Από τους πρώτους αιώνες, η Εκκλησία του Χριστού είχε τη συνήθεια να επιτελεί τα λεγόμενα τρίτα και ένατα και τεσσαράκοντα και λοιπά μνημόσυνα των κεκοιμημένων. Επειδή, όμως, πολλοί κατά καιρούς πέθαναν άωρα ή στην ξενιτειά ή στη θάλασσα ή στα όρη και τους γκρεμούς, ίσως και επειδή ήταν πάμφτωχοι, όλοι αυτοί δεν αξιώθηκαν των διατεταγμένων μνημοσύνων. Γι’ αυτό από φιλανθρωπία κινούμενοι οι θείοι Πατέρες, θέσπισαν σήμερα κοινό μνημόσυνο όλων των χριστιανών που πέθαναν στους αιώνες. Ούτως ώστε και αυτοί για τους οποίους δεν τελέστηκαν τα καθιερωμένα μνημόσυνα, να συμπεριληφθούν στο κοινό αυτό μνημόσυνο. Και γιατί το συγκεκριμένο Σάββατο; Επειδή αύριο επιτελούμε την ανάμνηση της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, και επειδή οι κεκοιμημένοι δεν έχουν κριθεί ακόμα, ούτε και έχουν λάβει την τελεία αντάμειψη, η Εκκλησία σήμερα μνημονεύει τις ψυχές των πιστών, και θαρρούσα στο άπειρο έλεος του Θεού, δέεται για να ελεήσει τους αμαρτωλούς. Τέλος, το κοινό αυτό μνημόσυνο υπενθυμίζει  και σε εμάς τους ζώντες, ότι ο θάνατος μας αφορά όλους κάτι το οποίο μας οδηγεί στη μετάνοια».