Το διά κολλύβων θαύμα του αγίου Θεοδώρου

 

Το λεγόμενο «θαύμα των κολλύβων» έγινε το 362 μ.Χ., την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτου από τον άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα.

 Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, για να κάνει κακό στους χριστιανούς, γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί καθαρίζονται περισσότερο με τη νηστεία κατά την πρώτη εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θέλησε τότε ακριβώς να τους μολύνει. Διέταξε λοιπόν να κυκλοφορήσουν κρυφά στην αγορά κατά τις ημέρες εκείνες, τρόφιμα μιασμένα από θυσίες που γίνονταν στα είδωλα.

Αλλά ο Θεός δεν άφησε απροστάτευτους τους πιστούς του. Εμφανίζεται λοιπόν, στον ύπνο του αρχιεπισκόπου Κπόλεως Ευδοξίου, ο άγιος Θεόδωρος ο Τήρων και του παραγγέλλει να συγκεντρώσει τους πιστούς αμέσως το πρωί της Δευτέρας και να τους εμποδίσει να φάνε από εκείνα τα τρόφιμα και να αναπληρώσει την έλλειψη της αναγκαίας τροφής πρόχειρα με κόλλυβα, δηλαδή βρασμένο σιτάρι.

Γι’ αυτό ο πιστός λαός από τότε, αποδίδει ευχαριστία στον άγιο Θεόδωρο, κάνοντας στη μνήμη του κόλλυβα