Προσευχή για την αγάπη

Να προσεύχεστε έτσι ώστε να μπει ο Θεός στην καρδιά σας!
Παραδείγματος χάριν, έτσι: «Κύριε, δώσε μου την αγία αγάπη! Δίδαξέ με να αγαπώ όλους τους ανθρώπους, και τους κοντινούς και τους μακρινούς, και τους πιστούς και τους ασεβείς, όπως Εσύ Κύριε, αγαπάς όλους μας, αμαρτωλούς και μετανοημένους. Αμήν!»

Άγιος Λουκάς Κριμαίας