Τι σημαίνουν τα επίθετα των Αγίων

Στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους (Μωσαϊκός Νόμος) επικρατούσε η άποψη ότι Άγιος είναι μόνο Ένας, ο Θεός.
Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί «αγίους» όλους τους βαπτισμένους Χριστιανούς, που ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, που αγωνίζονται για την σωτηρία της ψυχής τους και που επιδιώκουν να κατακτήσουν τη Βασιλεία του Θεού (Ρωμ. 1, 7∙ Α’ Κορ. 1, 1-2∙ Εβρ. 6, 10).
Στον 4ο αιώνα ο τίτλος «άγιος» αρχίζει να αποδίδεται μόνο σε λίγους εκλεκτούς «φίλους του Θεού», που ξεχωρίζουν για το μαρτύριό τους, για τη ζωή τους και για τα θαύματά τους. Ο Μέγας Αντώνιος όμως τονίζει: «Άγιος είναι εκείνος που είναι καθαρός από κακία και αμαρτήματα».
Οι ομάδες (χοροί) των Αγίων έχουν ως εξής:
-Δίκαιοι. Ονομάζονται όλοι οι άγιοι άνθρωποι που έζησαν προ Χριστού έχοντας πίστη στον Ένα και μοναδικό Θεό και ήλπιζαν στον ερχομό του Μεσσία Χριστού.
-Προφήτες. Ονομάζονται οι Δίκαιοι που προφήτευσαν για το πρόσωπο του Χριστού και για τη σωτηρία του ανθρώπου.
-Απόστολοι και Αποστολικοί Πατέρες. Τον τίτλο αυτό πήραν οι μαθητές του Κυρίου και οι μαθητές αυτών.
-Μάρτυρες. Ονομάζονται όλοι όσοι μαρτύρησαν για την πίστη τους, βασανίσθηκαν και θανατώθηκαν ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μεγάλους διωγμούς. Οι Μάρτυρες είναι χιλιάδες. Γυναίκες, άντρες, νέοι, γέροι και παιδιά, και φυσικά δεν είναι όλοι γνωστοί.
-Μεγαλομάρτυρες. Όσοι από τους Μάρτυρες υπέστησαν μεγάλα βασανιστήρια και θανατώθηκαν με φρικτό και βάρβαρο τρόπο, έχουν πάρει από την Εκκλησία αυτόν τον τίτλο.
-Ιερομάρτυρες. Ονομάζονται όσοι από τους Μάρτυρες ήταν ιερωμένοι.
-Οσιομάρτυρες. Οι μοναχοί, οι ασκητές και οι ερημίτες έλαβαν αυτόν τον τίτλο, που είχαν οσιακό βίο και μαρτυρικό τέλος.
-Νεομάρτυρες. Έτσι ονομάζονται οι άγιοι που μαρτύρησαν επί Τουρκοκρατίας, μετά το 1453 (Άλωση Κωνσταντινουπόλεως).
-Ομολογητές. Ονομάζονται οι άγιοι που διώχθηκαν και βασανίσθηκαν, που ομολόγησαν την πίστη τους, αλλά που τελικά δεν θανατώθηκαν.
-Όσιοι. Οι άγιοι (ερημίτες, αναχωρητές, ασκητές) που εγκατέλειψαν τον κόσμο και αφιερώθηκαν εξολοκλήρου στον Θεό. Τον λάτρεψαν σε ερήμους και σε κακοτοπιές με πίστη και εγκαρτέρηση για όλη τους τη ζωή και τελικά «κοιμήθηκαν εν ειρήνη».
-Οσιοπαρθενομάρτυρες. Έτσι ονομάζονται οι παρθένες γυναίκες μοναχές, που θανατώθηκαν με μαρτυρικό τρόπο.
-Ισαπόστολοι. Όλοι όσοι έκαναν αποστολικό έργο ισάξιο των Αποστόλων.
-Απολογητές. Όλοι όσοι υπερασπίστηκαν τον Χριστιανισμό απέναντι σε φιλοσόφους, ηγεμόνες, βασιλείς και αυτοκράτορες, θεωρητικά ή γραπτά, με επιστολές ή με τον λόγο τους.
-Θεολόγοι. Τρεις μόνο κατέχουν αυτόν τον τίτλο. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, επίσκοπος Ναζιανζού, και ο Συμεών ο νέος Θεολόγος.