Γιατί πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία στον «Εξάψαλμο»;

Είναι γεγονός ότι οι Πατέρες ορίζουν κατά την ώρα που διαβάζεται στην εκκλησία ο Εξάψαλμος, να μη κάνουμε καμιά κίνηση, να μη μιλούμε, να μη κουνηθούμε από τη θέση μας, ούτε και να βήξουμε ακόμα, και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί, όμως;

Γιατί είναι η ώρα κατά την οποία η εκκλησία μάς θυμίζει τη Δευτέρα Παρουσία και την Κρίση Του Θεού. Γι’ αυτό πρέπει να ακούμε τον Εξάψαλμο με άκρα σιωπή και απόλυτη ευλάβεια, για να ενωθεί η ψυχή μας με το νόημα των Ψαλμών εκείνων που είναι τόσο ωραίοι και τόσο σημαντικοί και τόσο κατανυκτικοί.

Και όταν τελειώσει ο Εξάψαλμος και θα πούμε το «αλληλούια» τρεις φορές, εκεί θα κάνουμε τον σταυρό μας τρεις φορές με τρεις μικρές μετάνοιες. Για να μην ταράζεται καθόλου η προσοχή μας από τη μελέτη, την ακοή και την ανάγνωση του Εξαψάλμου, που είναι μια πολύ σημαντική στιγμή μέσα στην όλη ακολουθία του Όρθρου.

Γι’ αυτό, επομένως, οι Πατέρες ορίζουν αυτή την τακτική, αυτή την τυπική διάταξη. Και καλό είναι βέβαια να φροντίζουμε να είμαστε νωρίς στην εκκλησία. Για να ακούμε τον Όρθρο και να ακούμε τον Εξάψαλμο που αναγιγνώσκεται με τόση ευλάβεια και έχει τόση δύναμη πνευματική.

†Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος