Βρίσκοντας την αποστολή της ζωής μας

Ο Θεός έχει ένα σχέδιο και μια αποστολή για τη ζωή του καθενός μας. Για να βρείτε τη δική σας αποστολή θα πρέπει να είσαστε διατεθειμένοι να ριψοκινδυνέψετε κάποια πράγματα, να μείνετε σταθεροί σ’ αυτό που είσαστε, στην ταυτότητά σας και ν’ απελευθερωθείτε από την επίδραση των άλλων που θα θέλουν να σας υποτάξουν στις προσδοκίες τους. Θα πρέπει εσείς να ελέγχετε τα συναισθήματά σας, τις σκέψεις σας κι αυτό που πραγματικά θέλετε. Και θα πρέπει ακόμη να εκτιμήσετε αντικειμενικά τις ικανότητές σας, αλλά και τα όριά σας. Έπειτα απ’ αυτό εμπιστευθείτε στο Θεό να σας οδηγήσει.

Ο Θεός θέλει ν’ ανακαλύψουμε και να χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα Του, όλα τα χαρίσματα που μας έχει δώσει. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να Τον έχουμε στο κέντρο όλης αυτής της διαδικασίας. «Ζήτα την ευτυχία σου στον Κύριο και θα σου δώσει ό,τι η καρδιά σου λαχταρά. Δώσε στον Κύριο τη ζωή σου, έλπισε σ’ αυτόν και εκείνος θα σε φροντίσει» (Ψαλμός 37, 4-5). Ο Θεός μας παραγγέλλει επίσης, ό,τι κάνουμε να το κάνουμε υπεύθυνα. «…Μπορείς ν’ αποκτήσεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου και τα μάτια σου, αλλά να ξέρεις ότι για όλα αυτά ο Θεός θα σε κρίνει» (Εκκλησιαστής 11, 9).

Dr. Henry Cloud, Dr. John Townsend, Όρια ζωής, σσ. 290-291, εκδ. Έλαφος