Πνευματική καρποφορία

*Κάποιος αδελφός ρώτησε μια μέρα έναν έμπειρο Γέροντα με τι τρόπο πρέπει να καλλιεργεί ο άνθρωπος τον εσωτερικό του κόσμο, για να έχει πνευματική καρποφορία.

-Τρία πράγματα είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια της ψυχής. Πρώτον η ησυχία, δεύτερον η προσευχή και τρίτον η αυτογνωσία. Αυτή η τελευταία επιτυγχάνεται όταν μάθει ο άνθρωπος να μην προσέχει τα σφάλματα του άλλου, παρά μόνο τα δικά του. Αν επιμείνει σε αυτά, δεν θα αργήσει να καρποφορήσει η ψυχή σε όλες τις άλλες αρετές.

*Όταν αποφεύγει ο άνθρωπος τις πολλές κουβέντες, τις διαμάχες, την ταραχή και τη σύγχυση, έλεγε ο Αββάς Ποιμήν, το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει την ψυχή του και τότε, όσο στείρα και αν είναι, θα βλαστήσει καρπούς πνευματικούς.

*Ένας αρχάριος μοναχός εξομολογήθηκε στον Αββά Σισώη πως αν και επιθυμούσε να διατηρεί καθαρή την καρδιά του, ωστόσο δεν το κατόρθωνε πάντοτε.

Και ο σοφός Αββάς του απάντησε: – Όσο αφήνουμε, παιδί μου, ανοιχτή την πόρτα με τη γλώσσα μας, δεν καταλαβαίνεις πως είναι αδύνατο να κρατήσουμε καθαρή την καρδιά μας;

 

Διήμερη Εκδρομή στα Ιωάννινα

Το Σαββατοκύριακο 15 & 16 Ιουνίου 2024.