Ἡ ζωή ἐν τάφῳ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2020   Πρός τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο καί τούς εὐ­σε­βεῖς Χρι­στια­νούς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας […]

Διαβάστε

Μήνυμα ευθύνης και αγάπης

Πρός τούς προ­σφι­λε­στά­τους ἀ­δελ­φούς μας, τό εὐ­λο­γη­μέ­νο Πλή­ρω­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας. Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, Κα­θώς […]

Διαβάστε