«Να φεύγει κανείς μακριά από τους μάγους και τα μάγια, όπως φεύγει μακριά από τη φωτιά και τα φίδια»

-Γέροντα, μπορεί ένας μάγος να θεραπεύσει κάποιο άρρωστο; -Μάγος και να θεραπεύσει άνθρωπο! Έναν που τραντάζεται […]

Διαβάστε