Δεν υπάρχουν σχόλια

Με ποιο τρόπο νικούν οι χριστιανοί τον κόσμο

Αυτός ο κόσμος είναι πεδίο μάχης, στον οποίο συνέχεια δίδεται ο αγώνας για τον Χριστό και ενάντια στον Χριστό. Εκείνοι που είναι από τον Θεό παλεύουν για τον Χριστό και νικούν εκείνους που είναι ενάντια στον Χριστό και τους νικούν με τον Χριστό – Θεό που είναι μέσα τους. Αυτός είναι στους ανθρώπινους κόσμους μας ο μόνος νικητής της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου.

Οτιδήποτε προέρχεται από αυτά και εργάζεται γι’ αυτά, είτε αυτό είναι επιστήμη, ή πολιτισμός, ή θρησκεία, ή τέχνη, ή φιλοσοφία, ή κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα έχει νικηθεί από τον Χριστό. Οι σκλάβοι των αντιχριστιανικών ιδεών είναι ποικίλοι και πολυάριθμοι και με όλα τα μέσα μάχονται ενάντια στον Χριστό.

Πράγματι, «οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Εφ. 6, 12). Η πανοπλία της πάλης μας είναι οι ευαγγελικές αρετές: η μακροθυμία, η αγάπη προς τους εχθρούς, η προσευχή, η νηστεία, η αλήθεια, το δίκαιο, η καλοσύνη, η πραότητα, η ταπεινοφροσύνη και άλλα (βλ. Εφ. 6, 13-18).

Παλεύοντας με τούτα τα όπλα, εμείς πάντα «ὑπερνικῶμεν» με τη βοήθεια του Κυρίου Χριστού, ο οποίος μας αγαπά (Ρωμ. 8, 37). Γι’ αυτό ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ιω. 4, 4).

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Προσθήκη σχολίου