Δεν υπάρχουν σχόλια

Πόσα ονόματα έχει ο Χριστός;

Πολλά είναι τα ονόματα του Ιησού Χριστού, όπως «Οδός, Πέτρα, Θεμέλιος, Ρίζα». Γιατί, όμως, Τον ονομάζουμε έτσι και τι σημαίνει καθένα από αυτά; Για τις απορίες σχετικά με τα ονόματα του Ιησού Χριστού, μας διαφωτίζει σε κείμενό του ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Γιατί ονομάστηκε ο Ιησούς Χριστός «Οδός»; Για να μάθεις ότι δι’ Aυτού ανεβαίνουμε προς τον ουράνιο Πατέρα μας.

Γιατί ονομάστηκε «Πέτρα»; Για να μάθεις πόσο χρήσιμη, αλλά και πόσο δυνατή και ακλόνητη είναι η πίστη προς Αυτόν.

Γιατί ονομάστηκε «Θεμέλιος»; Για να μάθεις ότι Αυτός βαστάζει και στηρίζει τα πάντα υλικά και πνευματικά.

Γιατί ονομάστηκε «Ρίζα»; Για να μάθεις ότι ενωμένοι μαζί Του και παίρνοντας χυμούς πνευματικούς από Αυτόν ανθίζουμε και καρποφορούμε πνευματικά.

Γιατί ονομάστηκε «Ποιμήν»; Διότι Αυτός μας ποιμαίνει και προνοεί για τη συντήρησή μας.

Γιατί ονομάστηκε «Πρόβατον»; Διότι θυσιάστηκε για μας και συγχωρέθηκαν δι’ Αυτού οι αμαρτίες μας.

Γιατί ονομάστηκε «Ζωή»; Διότι ενώ ήμασταν νεκροί πνευματικώς, ένεκα των αμαρτιών, μάς ανέστησε μαζί Του.

Γιατί ονομάστηκε «Φως»; Γιατί μας απάλλαξε από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας και της πλάνης.

Γιατί ονομάστηκε «Ιμάτιον»; Διότι εγώ ο άνθρωπος ενδύθηκα πνευματικά Αυτόν, όταν βαπτίστηκα στο όνομά Του.

Γιατί ονομάστηκε «Τράπεζα»; Διότι τρώγω το Σώμα Του και πίνω το Αίμα Του όταν συμμετέχω στα άχραντα Μυστήρια.

Γιατί ονομάστηκε «Οίκος»; Διότι δια μέσου των ιερών μυστηρίων κατοικώ σ’ Αυτόν.

Γιατί ονομάστηκε «Ένοικος»; Διότι με τη Θεία Κοινωνία γίνομαι ναός και κατοικία Του.

Προσθήκη σχολίου