Δεν υπάρχουν σχόλια

Οἱ γάμοι ποὺ γίνονται μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, οὐδέποτε ναυάγησαν

Γιὰ δύο λόγους σήμερα οἱ γάμοι ἀποτυγχάνουν:

α) διότι δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γιὰ γάμο καὶ

β) διότι δὲν ρωτήθηκε ὁ Θεός, ἂν αὐτὸς ἢ αὐτή, ποὺ πᾶμε νὰ παντρευτοῦμε, εἶναι ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος γιὰ ἐμᾶς. Γιατί μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει, ποιὸς εἶναι ὁ Ἀδὰμ καὶ ποιὰ εἶναι ἡ Εὕα τοῦ καθένα.

Γι’ αὐτὸ βλέπεις ζευγάρια ποὺ συμβίωναν δέκα χρόνια μαζί, ὅταν παντρευτοῦν, νὰ χωρίζουν σὲ δέκα μέρες. «Ἀσυμφωνία χαρακτήρων», ἀναφέρεται ὡς αἰτία τοῦ διαζυγίου!

Καλὰ στὰ χρόνια ποὺ ἦταν μαζί, δὲν τὴν κατάλαβαν τὴν ἀσυμφωνία καὶ τὴν κατάλαβαν σὲ δέκα μέρες; Νὰ ὅμως ποὺ στὰ δέκα χρόνια συμβίωσης, τοὺς τρύγαγε ὁ διάβολος καὶ ὅταν στεφανώθηκαν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, εἴχαμε ἀσυμφωνία χαρακτήρα. Γιατί;

Γιατί δὲν ρωτήθηκε ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸ ζευγάρι, γιὰ τὸ ἂν ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον, εἶναι ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὕα ἀντίστοιχα. Ἔτσι ἐξηγοῦνται τὰ πολλὰ ναυάγια στὸν γάμο.

Οἱ γάμοι ὅμως ποὺ γίνονται μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, ὄχι ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀλλὰ ἐκ τῶν προτέρων, οὐδέποτε ναυάγησαν.

(†)Δημήτριος Παναγόπουλος (Ἱεροκήρυκας)

Προσθήκη σχολίου