Δεν υπάρχουν σχόλια

Οι άγιοι Άγγελοι βρίσκονται πολύ κοντά σε όποιον τους επικαλείται

Όταν προσεύχεσαι στις Ασώματες Δυνάμεις, μην τις φαντάζεσαι σαν τρομερά, απρόσιτα και ανελέητα όντα. Όχι, είναι κάτι το εντελώς αντίθετο. Οι άγιοι Άγγελοι είναι τα πιο καλόβολα, τα πιο ταπεινά, τα πιο αγαπητικά, τα πιο προσηνή και φιλικά όντα, πάντοτε έτοιμα να μας ακούσουν και βρίσκονται πολύ κοντά σε όποιον τα επικαλείται στην προσευχή του με πίστη και αγάπη. Και το δικό τους όνομα, όπως του Θεού, είναι αγάπη.

Επίσης, όταν προσεύχεσαι στις Ασώματες Δυνάμεις, να παραβλέπεις κάθε τι το γήινο ως φθαρτό και να αγαπάς με όλη σου την ψυχή την ουράνια και αιώνιο ζωή, λαχταρώντας τη. Ευχαριστούνται πολύ οι Άγγελοι όταν βλέπουν ότι ποθούμε τα χαρίσματα του Πνεύματος, ότι θέλουμε να γίνουμε συμπολίτες των μακαρίων πνευμάτων, που βρίσκονται στη βασιλεία του Θεού. Πράγμα, άλλωστε, για το οποίο έχουμε κληθεί με τη χάρη του Ιησού Χριστού και της Παναγίας Τριάδος.

Κύριε, το όνομά σου είναι Αγάπη∙ μην με αποδοκιμάσεις για τις αμαρτίες μου. Το όνομά σου είναι Δύναμις∙ ενίσχυσέ με, για να μην πέφτω στο κακό. Το όνομά σου είναι Φως∙ «λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς», τη σκοτεινιασμένη από τα γήινα πάθη. Το όνομά σου είναι Ειρήνη∙ πράυνέ μου την ταραγμένη μου ψυχή. Το όνομά σου είναι Έλεος∙ μη παύσεις να με συγχωρείς.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Προσθήκη σχολίου