Δεν υπάρχουν σχόλια

Η αρετή της υπακοής

Πόση μεγάλη αρετή θεωρούν οι άγιοι Πατέρες την υπακοή στον λόγο του γέροντα, στον πνευματικό, τον καθοδηγητή των ψυχών!

Στο Γεροντικό αναφέρεται: «Κάποιος γέροντας είχε έναν μαθητή και, επειδή ήθελε να τον κρατήσει, τον υπέβαλε σε μια δοκιμασία τέλειας υπακοής. Έτσι λοιπόν κάποια μέρα του λέει ο Γέροντας: ‘’Όταν ανάψει πολύ καλά ο φούρνος, πήγαινε να πάρεις το βιβλίο που διαβάζουμε στις ακολουθίες και να το ρίξεις στον φούρνο’’. Εκείνος πήγε και ενήργησε χωρίς λογισμούς αμφιβολίας. Και μόλις έριξε το βιβλίο μέσα, ο φούρνος έσβησε. Ας καταλάβουμε λοιπόν ότι η υπακοή είναι καλή, είναι σκάλα που οδηγεί στη βασιλεία των Ουρανών».

Ο αββάς Μωϋσής είπε σ’ έναν αδελφό: «Ας αποκτήσουμε την υπακοή, η οποία γεννάει την ταπείνωση, την υπομονή τη μακροθυμία, την κατάνυξη, την αγάπη προς τους αδελφούς και προς όλους τους ανθρώπους και αυτά είναι τα πολεμικά μας όπλα».

Η υπακοή διδάσκει την ταπείνωση και η ταπείνωση την αγάπη. Ο Ιησούς Χριστός υπάκουσε στον ουράνιο Πατέρα Του και δοξάστηκε. Ας γίνουμε τέκνα υπακοής στο θέλημα του Θεού καθαρίζοντας την ψυχή μας από τα πάθη. Υπακοή στον Χριστό είναι σωτηρία της ψυχής μας, ζωή αληθινή, δρόμος φωτεινός. Οδηγούμαστε με την υπακοή στις εντολές του Θεού, στον δρόμο του αγιασμού της ειρήνης και της αλήθειας. Υπακοή στον Θεό σημαίνει μίμηση της ζωής του Ιησού Χριστού. Η υπακοή οδηγεί στη μακροθυμία, στην καλοσύνη και ευσπλαχνία, στην αυτοθυσία.

Είθε να ενωθούμε με τον Θεό για να ζήσουμε με την αγιότητά Του. Να ακολουθήσουμε τη ζωή του Ιησού Χριστού στον δρόμο της θυσίας. Να είμαστε ταπεινοί και απλοί, όπως Εκείνος στη ζωή Του. Να μην έχουμε εγωισμό που καταστρέφει την κοινωνία με τον Θεό και τον πλησίον μας. Να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό.

Προσθήκη σχολίου