Δεν υπάρχουν σχόλια

Είναι κάτι το άφθαστο

Σκοπός του ενάρετου βίου είναι η εξομοίωση προς τον Θεό. Όμως, αυτό που είναι χωρίς πάθη και καθαρό, ξεφεύγει εξολοκλήρου την απομίμηση από τους ανθρώπους. Γιατί είναι εντελώς αδύνατο να εξομοιωθεί η εμπαθής ζωή προς τη φύση που δεν επιδέχεται πάθη.

Αν, όμως, μόνο ο Θεός είναι μακάριος, όπως λέει ο Απόστολος (Α΄ Τιμ. 6, 15), και η συμμετοχή του ανθρώπου στη μακαριότητα γίνεται με την εξομοίωση προς τον Θεό, τότε η μίμηση είναι αδύνατη. Συνεπώς η μακαριότητα είναι κάτι το άφθαστο για τον άνθρωπο.

Και όμως, υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες του Θεού που μπορούν, όσοι θέλουν, να τις μιμηθούν. Ποιες είναι αυτές; Νομίζω ότι ο Κύριος ονομάζει πτωχεία του πνεύματος τη θεληματική ταπεινοφροσύνη.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης

Προσθήκη σχολίου