Δεν υπάρχουν σχόλια

Πού υπάρχει το Άγιο Πνεύμα

Όπου υπάρχει ταραχή, δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα.

Θα το βρεις εκεί που υπάρχει αγάπη.

Εκεί που υπάρχει χαρά.

Εκεί που υπάρχει ειρήνη.

Εκεί που υπάρχει μακροθυμία.

Εκεί που υπάρχει καλή συμπεριφορά.

Εκεί που υπάρχει αγαθοσύνη. Εκεί που υπάρχει πίστη, πραότητα και εγκράτεια…

Εκεί θα Το βρεις.

Εκεί θα Το βρεις να μεταμορφώνει τους ανθρώπους.

Να ομορφαίνει τις ζωές. Να φέρνει όλα τα πρόσωπα πιο κοντά, στις μεταξύ τους σχέσεις.

Όπου υπάρχει ταραχή, δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα.

 

Ελευθεριάδης Ελευθέριος (Ψυχολόγος MSc)

 

 

Προσθήκη σχολίου