Δεν υπάρχουν σχόλια

Δαιμονοκρατούμενη Εὐρώπη

Δεκαετίες πρὶν ὁ θεοφώτιστος Σέρβος Ἐπίσκοπος ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς περιέγραψε τὴν Εὐρώπη μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια, ἀνατέμνοντας τὸ πνεῦμα της εἰς βάθος. Τότε μεταξὺ τῶν ἄλλων ἔγραψε ὅτι ἡ Ἀφρικὴ καὶ ἡ Ἀσία ὀνομάζουν τοὺς Εὐρωπαίους «λευκοὺς δαίμονες». Ἑπομένως θὰ μποροῦσαν νὰ ὀνομάσουν τὴν Εὐρώπη «Λευκὴ Δαιμονία». «Λευκὴ» γιὰ τὸ χρῶμα τοῦ δέρματος. «Δαιμονία» γιὰ τὴ μαύρη ψυχή της. Μιὰ χώρα κατοικούμενη ἀπὸ λευκοὺς ἀνθρώπους, δαιμονοκρατούμενη ὅμως.

Ἂν καὶ πλῆθος ἐνεργειῶν τῆς Εὐρώπης τὸ ἀποδείκνυαν αὐτὸ ὅλο τὸ προηγούμενο διάστημα, τὸ ἀκάθαρτο καὶ δαιμονικὸ πνεῦμα της ἔγινε φανερότερο στὸν τελευταῖο Διαγωνισμὸ τραγουδιοῦ, τὴν περίφημη «Γιουροβίζιον» (Eurovision 2024) στὸ Μάλμε τῆς Σουηδίας.

Ἀρκετῶν χωρῶν τὰ τραγούδια εἶχαν ἀποκρυφιστικά, μαγικὰ καὶ δαιμονικὰ στοιχεῖα. Τὸ τραγούδι ὅμως μὲ τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε ἡ Ἰρλανδία, τρόμαξε ἀκόμα καὶ τοὺς διοργανωτές. Αὐτὴ παρουσίασε κάτι ποὺ ἦταν ἀναπαράσταση σατανιστικῆς τελετῆς. Δαιμονικὰ σύμβολα, κέρατα, ξόρκια, πεντάλφα καὶ πλῆθος ἄλλα. Τὸ τραγούδι ὀνομαζόταν «Doomsday blue» (μελαγχολία τῆς Ἀποκάλυψης), καὶ τὸ παρουσίασε τὸ «Bambie Thug» (τὸ ὄνομα σὲ οὐδέτερο πρόσωπο, παρότι ἦταν γυναίκα), διότι προσδιοριζόταν ὡς «non binary» (μὴ δυαδικό, οὔτε ἄνδρας οὔτε γυναίκα).

Τελικὰ τὸ πρῶτο βραβεῖο τὸ πῆρε τὸ «Nemo» (ἕνα ἄλλο «non binary», μὴ δυαδικὸ ἄτομο) ποὺ ἐκπροσωποῦσε τὴν Ἑλβετία. Τὸ ὄνομα «Nemo» εἶναι λατινικὸ καὶ σημαίνει «κανένας».

Τὸ «Bambie Thug» μετὰ τὸ τέλος τῆς Eurovision 2024 δήλωσε: «Εἶμαι τόσο περήφανο γιὰ τὸ Nemo. Εἶμαι τόσο περήφανο γιὰ ὅλους μας… Εἶμαι τόσο περήφανο γιὰ μᾶς. Καὶ θέλω νὰ πῶ πὼς ἐμεῖς εἴμαστε ἡ Eurovision… Ὁ κόσμος μίλησε. Τὰ queer ἄτομα ἔρχονται, τὰ non binary ἄτομα κερδίζουν. Εἶμαι τόσο περήφανο». (Τὰ «queer» ἄτομα εἶναι αὐτὰ μὲ ρευστὸ καὶ ἀπροσδιόριστο φύλο. Ὁ ὅρος «queer» εἶναι συμπεριληπτικὸς πολλῶν μὴ φυσιολογικῶν καταστάσεων).

Ἀλλάζει δραματικὰ ἡ γλώσσα! Οἱ ἄν­θρωποι ἐκφράζονται πλέον σὲ οὐδέτερο πρόσωπο. Λένε π.χ. «τὰ ἐθελοντά». Διότι θεωροῦν ὅτι, ἂν γράψουν «ἐθελον­τές», αὐτὸ εἶναι σεξιστικό, ἀφορᾶ μόνο ἄνδρες. Ἀλλάζει ἡ γλώσσα, ἀλλάζει ἡ νοοτροπία· ἡ κοινωνία γίνεται νεκροταφεῖο τῆς σκέψεως, τῆς ἁπλῆς λογικῆς.

Εἶναι ἡ ἰσοπεδωτικὴ νοοτροπία τῆς λεγόμενης «woke» (γουὸκ) κουλτούρας, τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ τῶν πάντων.

Ἡ Εὐρώπη, ἡ «Λευκὴ Δαιμονία», ἔχει παραδοθεῖ στὸν σατανισμό, ἔχει τρελαθεῖ. Καὶ ὄχι μόνο ἡ Εὐρώπη. Ὁ κόσμος ἀλλόφρων ὁδηγεῖται στὸν γκρεμὸ μὲ σπασμένα τὰ φρένα καὶ ταχύτητα ἰλιγγιώδη.

Περιμένουμε τὴν ὥρα ποὺ ὁ Κύριος θὰ προστάξει τὰ δαιμόνια νὰ ἐξαφανισθοῦν…

 

Πηγή: osotir.org

Προσθήκη σχολίου