Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο συμβολισμός των κολλύβων

Το στάρι συμβολίζει τις ψυχές των πεθαμένων.

Το ρόδι συμβολίζει τη λαμπρότητα του παραδείσου.

Τα ασπρισμένα αμύγδαλα συμβολίζουν τα γυμνά οστά και την κοινή μοίρα του θανάτου για όλους τους ανθρώπους.

Τα μπαχαρικά είναι τα αρώματα αυτού του κόσμου.

Ο μαϊντανός ή ο δυόσμος την ευχή για ανάπαυση «ἐν τόπῳ χλοερῷ».

Οι ξηροί καρποί τη ζωή που αναπαράγεται.

Το τρίμμα από στραγάλια, φρυγανιά ή αλεύρι είναι το ελαφρύ χώμα.

Η σταφίδα η γλύκα της εν Χριστώ ζωής, ο Οποίος είναι η άμπελος.

Η ζάχαρη τον γλυκό παράδεισο.

Τροπάριο της ακολουθίας του Εσπερινού:

«Τῶν ἀπ’ αἰῶνος σήμερον νεκρῶν, ἁπάντων κατ’ ὄνομα, μετὰ πίστεως ζησάντων εὐσεβῶς, μνήμην τελοῦντες οἱ πιστοί, τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον, ἀνυμνήσωμεν, αἰτοῦντες ἐκτενῶς, τούτους ἐν ὥρᾳ τῆς κρίσεως, ἀπολογίαν ἀγαθήν, δοῦναι αὐτῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, τῷ πᾶσαν κρίνοντι τὴν γῆν, τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ παραστάσεως τυχόντας ἐν χαρᾷ, ἐν μερίδι Δικαίων, καὶ ἐν Ἁγίων κλήρῳ φωτεινῷ, καὶ ἀξίους γενέσθαι, τῆς οὐρανίου βασιλείας αὐτοῦ».

Προσθήκη σχολίου