Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο φύλακας Άγγελος κάθε ανθρώπου

Στην αρχή του Συμβόλου της Πίστεως ομολογούμε πιστή στον Θεό «ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων». Μεταξύ αυτών των αοράτων δημιουργημάτων του Θεού περιλαμβάνονται οι Άγιοι Άγγελοι.

Όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, ο Θεός δημιούργησε τους Αγίους Αγγέλους προτού δημιουργήσει τη γή, τον ήλιο τα αστερία και όλον τον υλικό κόσμο. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ: «Ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ἤνεσάν με φωνῆ μεγάλῃ πάντες Ἄγγελοί μου (Ιώβ 38, 7).

Οι Άγγελοι δεν έχουν υλικά σώματα όπως εμείς, αλλά πνευματικά, γι’ αυτό και δεν τους βλέπουμε με τα σωματικά μάτια. Αναφέρονται, όμως, περιπτώσεις που εμφανίστηκαν με ανθρώπινη μορφή, για να εκπληρώσουν κάποια αποστολή που τους ανέθεσε ο Θεός.

Ένα από τα έργα των Αγγέλων είναι να προστατεύουν τους ανθρώπους από τις επιθέσεις των πονηρών πνευμάτων και να τους ενισχύουν και καθοδηγούν στον δρόμο του Θεού, ώστε να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού.

Κατά τη Βάπτιση ο Ιερέας απευθύνει την Ευχή: «Κύριε, σύζευξον τῇ ζωῇ αὐτοῦ (αὐτῆς) Ἄγγελον φωτεινόν, ῥυόμενον αὐτόν (αὐτήν) ἀπὸ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου, ἀπὸ συναντήματος πονηροῦ, ἀπὸ δαιμονίου μεσημβρινοῦ…». Έτσι από εκείνη τη στιγμή κάθε βαπτισμένος έχει δίπλα τον δικό του Φύλακα Άγγελο.

Δεν πρέπει, λοιπόν, να το ξεχνούμε ποτέ αυτό. Όταν κοιμόμαστε ο Άγγελός μας αγρυπνεί. Όπου πηγαίνουμε μας ακολουθεί. Όταν κινδυνεύουμε μας προστατεύει. Όταν δεχόμαστε τα βέλη του πονηρού, μας ενισχύει να προστατευθούμε. Όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, μας φέρνει κατάλληλες σκέψεις για να το λύσουμε σωστά.

Αδελφοί μου, έχουμε σκεφθεί πόσο μεγάλη ευεργεσία του Θεού είναι, καθένας μας να έχει πάντοτε κοντά του, φύλακά του, βοηθό, τον προσωπικό του Φύλακα Άγγελο; Έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο πιο όμορφη θα ήταν η ζωή μας, αν αισθανόμαστε δίπλα μας, κάθε στιγμή, την παρουσία του προσωπικού μας Φύλακα Αγγέλου;

Όταν αισθάνομαι τον Άγιο Άγγελο δίπλα μου και ξέρω ότι βλέπει τα έργα μου, ακούει τα λόγια μου και αντιλαμβάνεται τις σκέψεις μου, τα σχέδιά μου, τις επιθυμίες μου, θα διαπράξω, είναι δυνατόν ποτέ να διαπράξω αμαρτωλά έργα; Διότι συνηθώς ανήθικες πράξεις, κλεψιές, φόνοι και άλλα γίνονται κρυφά, μέσα στο σκοτάδι, μακριά από τα μάτια των άλλων. Όταν λοιπόν, γνωρίζω ότι ο άγιος Άγγελός μου βλέπει τι αμαρτία πηγαίνω να κάνω, θα τολμήσω μπροστά́ στα μάτια του να την πραγματοποιήσω; Αν τα πονηρά πάθη που φωλιάζουν μέσα μου με ωθούν να πω ψέμα, ή άσχημα λογία, ή κατηγορίες για άλλους, δεν θα ντραπώ να τα εκστομίσω μπροστά στον Άγγελό μου;

Αλλά ο Άγγελός μου δεν βλέπει μόνον τις πράξεις και δεν ακούει μόνον όσα λέμε, αλλά, ως λογικό́ πνεύμα του Θεού, γνωρίζει ακόμη και αυτά που σκεπτόμαστε. Εκ πείρας γνωρίζουμε ότι, ένας χαρισματικός, φωτισμένος άνθρωπος του Θεού, όπως ο όσιος Παΐσιος και ο όσιος Πορφύριος, μπορεί να αντιληφθεί τι έχουμε στη σκέψη μας. Πολύ περισσότερο ο Άγγελος μπορεί να διαβάσει τις σκέψεις μου. Όταν έχουμε αυτό υπόψιν, δεν θα προσέχουμε να μη δεχόμαστε ακάθαρτους λογισμούς και σκέψεις πονηρές που μολύνουν την ψυχή μας;

Εκτός, όμως, από την προφύλαξη, που μας κάνει ο Άγγελος από αμαρτωλές πράξεις, λογία και σκέψεις, μας προφυλάσσει και από τους κίνδυνους, σωματικούς και ψυχικούς, που κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε. Γνωρίζουμε ότι ο σατανάς, ο οποίος χαρακτηρίζεται στην Αγία Γραφή́ «ανθρωποκτόνος» και «λέων ὠρυόμενος ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πετ. 5, 8), συνεχώς μας πολεμά. Ας θυμηθούμε πόσες συμφορές προκάλεσε στον Δίκαιο Ιώβ! Από αυτές τις εχθρικές προσβολές του πονηρού μας προστατεύει ο Άγγελος φύλακάς μας. Αν είχαμε μάτια πνευματικά θα μπορούσαμε να δούμε την πάλη που κάνει συνεχώς ο Άγγελός μας, για να μας προστατεύει από τα βέλη του πονηρού, τις παγίδες που μας στήνει και τους ποικίλους κινδύνους που προσπαθεί να μας προκαλέσει.

Γι’ αυτό οι πιστοί είμαστε ευγνώμονες προς τους Αγγέλους Φύλακές μας, αλλά και προς όλους τους Αγίους Αγγέλους για την αγάπη τους και τα όσα κάνουν για τη σωτηρία μας. Προς τούτο κάθε βράδυ, στο τέλος της Ακολουθίας του Αποδείπνου, απευθύνουμε ειδική Ευχή προς τον Φύλακα Άγγελο, με την οποία τον ευχαριστούμε για τη προστασία του, και τον παρακαλούμε να μας συγχωρήσει για τη λύπη που του προξενήσαμε με τα αμαρτήματά μας και ποτέ να μη μας εγκαταλείψει απροστάτευτους. Άλλωστε, σε όλες τις ιερές Ακολουθίες καθημερινά παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει «Ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν».

Είθε αδελφοί́ μου, με τη ζωή μας να μη δυσαρεστούμε τους καλούς μας φύλακες Αγγέλους, αλλά́ τουναντίον να τους κάνουμε να είναι ευχαριστημένοι μαζί μας και να συνεχίζουν να μας παρέχουν την κραταιά προστασία τους, έως ότου μας οδηγήσουν στην ουράνια Βασιλεία του Θεού. Αμήν.

(†) Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας

Προσθήκη σχολίου