Δεν υπάρχουν σχόλια

Στο πρόσωπο της Παναγίας ο Θεός ζωγράφισε ό,τι ωραιότερο υπήρχε

Στο πρόσωπο της Παναγίας ο Θεός ζωγράφισε μια εικόνα, έκανε ένα πίνακα, επάνω στον οποίο ζωγράφισε ό,τι ωραιότερο υπήρχε, όποια αρετή υπάρχει, όποια καλοσύνη, όποια ομορφιά πνευματική και υλική υπάρχει, γιατί και σωματικά η Παναγία ήταν σεμνή και όμορφη.

Όλα τα κάλλη, ζωγράφισε ο Θεός στο πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία διέσωσε το «κατ’ εἰκόνα» του ανθρώπου. Είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Προσθήκη σχολίου